Ο μαστός είναι αισθητικό και λειρουργικό όργανο.

Το χειρουργείο δεν πρέπει να αποσκοπεί μόνον στη μεγιστοποίηση του τοπικο-περιοχικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού.

Πρέπει να σέβεται τη σημασία του μαστού για τη θηλυκότητα και την ταυτότητα κάθε γυναίκας, γι’ αυτόν το λόγο, κάθε χειρουργική προσέγγιση, ακόμα και η πιο απλή, πρέπει να διέπεται από τις βασικές αρχές της ογκοπλαστικής χειρουργικής.

Στόχος της σύγχρονης χειρουργικής θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι η πλήρης εκτομή του όγκου σε υγιή όρια και η ταυτόχρονη διατήρηση της φυσιολογικής εμφάνισης του μαστού.

Η ευρεία εκτομή του όγκου, ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία στο μαστό αποτελεί το "χρυσό κανόνα", καθώς έχει ανάλογη επιβίωση με τη μαστεκτομή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε εξαιτίας δυσμενούς θέσης εντόπισης του όγκου στο μαστό ή εξαιτίας μεγάλου μεγέθους του όγκου σε σχέση με το μέγεθος του μαστού ή εξαιτίας πολυκεντρικής ή πολυεστιακής νόσου, θα ήταν αδύνατη η αποφυγή της μαστεκτομής, χωρίς τη χρήση των τεχνικών της ογκοπλαστικής χειρουργικής.

Ο σύγχρονος, ογκοπλαστικός χειρουργός μαστού έχει επιτελικό ρόλος στον περιορισμό της έκτασης της χειρουργικής επέμβασης σε ό,τι είναι ογκολογικά επαρκές.

arthro3_breastcheckup.png

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η εκπαίδευση του χειρουργού μαστού στη χειρουργική ογκολογία, καθώς και στις τεχνικές της πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής. Η λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων πρέπει να γίνεται στα ογκολογικά συμβούλια και η προσέγγιση της θεραπείας πρέπει να είναι πολυπαραγοντική.

Η σύγχρονη, ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού, με την αξιοποίηση όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών, επεκτείνει τις ενδείξεις για διατήρηση του μαστού και περιορίζει την ανάγκη για μαστεκτομές.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν απαιτείται να εξαιρεθεί περισσότερο από 20% του μαζικού αδένα και προσφέρει εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα και ταυτόχρονα μικρότερη πιθανότητα επανεπεμβάσεων εξαιτίας διηθημένων ορίων, σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές διατήρησης του μαστού.

Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι παρέχει καλύτερη ψυχοκοινωνική και προσωπική ικανοποίηση στις ασθενείς με την εικόνα του μαστού τους.

Συμπερασματικά, η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού είναι το νέο “gold standard” ως εναλλακτική της μαστεκτομής. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που η μαστεκτομή είναι αναπόφευκτη, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών έχουν την επιλογή για άμεση αποκατάσταση του μαστού τους, σε πρώτο χρόνο, με άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Τέλος, η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού έχει εφαρμογή και για τη διόρθωση μη αποδεκτής δυσμορφίας που έχει προκύψει μετά από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση.