Ογκοπλαστική Χειρουργική

Image
Στην Ογκοπλαστική χειρουργική συνδυάζουμε τις αρχές της χειρουργικής ογκολογίας με την πλαστική χειρουργική, έτσι ώστε να προσφέρουμε στις ασθενείς μας άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Είναι το νέο "gold standard" ως εναλλακτική της μαστεκτομής, καθώς με την αξιοποίηση όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών επεκτείνει τις ενδείξεις για διατήρηση του μαστού και περιορίζει την ανάγκη για μαστεκτομή.

Ενδεικτικά, περιλαμβάνει:

  • Την πλήρη αφαίρεση του όγκου με επαρκή όρια ώστε να επιτευχθεί ο τοπικός έλεγχος της νόσου.

  • Την άμεση αποκατάσταση (remodelling) του κενού που δημιουργείται στο μαστό από την ογκεκτομή, με σκοπό τη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος.

  • Τη συμμετρία στον άλλο (υγιή) μαστό και την αποκατάσταση του συμπλέγματος της θηλής-θηλαίας άλω όταν αυτή απαιτείται.

Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που η μαστεκτομή είναι αναπόφευκτη, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών έχουν την επιλογή για άμεση αποκατάσταση του μαστού τους.
Το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η ογκολογική ασφάλεια αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα δεν πρέπει πλέον να αποτελεί δικαιολογία για λιγότερο καλά αισθητικά αποτελέσματα, καθώς σε βάθος χρόνου, όταν πια οι ασθενείς μας θα έχουν θεραπευθεί, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους σε καθημερινή βάση.
Η σύγχρονη εκπαίδευση στη χειρουργική του μαστού πρέπει να συμπεριλασμβάνει εκπαίδευση τόσο στη Χειρουργική Ογκολογία, όσο και στις τεχνικές της Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής.

Η Ογκοπλαστική χειρουργική μπορεί να εκτελείται από το Χειρουργό Μαστού, εφόσον έχει εκπαιδευτεί και στους δύο τομείς, διαφορετικά η προσέγγιση του ασθενούς πρέπει να είναι από δύο χειρουργικές ομάδες, με στενή συνεργασία Ογκολογικών και Πλαστικών Χειρουργών.
Image

ο χειρουργός

Δρ. Δουβετζέμης

Έχει ενεργό συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια και συνεισφορά στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του King’s College του Λονδίνου.

Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε διεθνή ιατρικά βιβλία.

ιατρείο

Βασ. Σοφίας 37
Κολωνάκι, Αθήνα 10675

τηλ. 211 01 38035

Μιλήστε απευθείας με τον χειρουργό