Χειρουργικές Επεμβάσεις

Έχει αποδειχθεί πως οι ασθενείς με καρκίνο που αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένους για τη νόσο τους ιατρούς και δη σε εξειδικευμένα για τη νόσο τους κέντρα, έχουν καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα και κατά συνέπεια καλύτερη πρόγνωση.

Το γεγονός αυτό ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό για τους ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Η προσέγγιση και η θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι πολυπαραγοντική, συνεπώς πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας εξειδικευμένων ομάδων (Χειρουργός Μαστού, Ακτινολόγος, Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτής, Παθολογοανατόμος, Ψυχολόγος, Φυσιοθεραπευτής κλπ). Δεν είναι τυχαίο ότι στα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού κάθε ογκολογικός ασθενής αντιμετωπίζεται από αυστηρά εξειδικευμένους για τη νόσο του επαγγελματίες υγείας.

H συνεχής επικοινωνία και αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω ειδικοτήτων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου διαγνωστικού και θεραπευτικού πλάνου για τον κάθε ασθενή.
Οι ασθενείς με καρκίνο μαστού που αντιμετωπίζονται από ιατρούς υψηλής εξειδίκευσης έχουν πολλαπλά οφέλη. Έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών, οι οποίες σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνικές ογκοπλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής του μαστού, επεκτείνουν τις ενδείξεις για διατήρηση του μαστού και περιορίζουν την ανάγκη για μαστεκτομές. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που η μαστεκτομή είναι αναπόφευκτη, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών έχουν την επιλογή για άμεση αποκατάσταση του μαστού, σε πρώτο χρόνο, με εξαιρετικά ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Κάθε εξειδικευμένος χειρουργός μαστού, οφείλει να παρέχει στις ασθενείς του την καλύτερη δυνατή θεραπεία.

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός η ογκολογική ασφάλεια αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα δεν πρέπει να αποτελεί πλέον δικαιολογία για λιγότερο καλά αισθητικά αποτελέσματα, καθώς σε βάθος χρόνου το αισθητικό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα επηρεάζει σημαντικά και σε καθημερινή βάση την ποιότητα ζωής των ασθενών που πλέον έχουν θεραπευθεί από τον καρκίνο του μαστού.
Καρκίνος Μαστού

Καρκίνος Μαστού

Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος που εκδηλώνεται στις γυναίκες, ενώ σπάνια μπορεί να εκδηλωθεί και στους άνδρες. Περίπου 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσουν από καρκίνο μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πλέον, η θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι πολυπαραγοντική.

Η χειρουργική προσέγγιση ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου. Στόχος της σύγχρονης χειρουργικής θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι η πλήρης εκτομή του όγκου σε υγιή όρια και η ταυτόχρονη διατήρηση της φυσιολογικής εμφάνισης του μαστού.

Η ευρεία εκτομή του όγκου, ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία στο μαστό αποτελεί το "χρυσό κανόνα", καθώς έχει ανάλογη επιβίωση με τη μαστεκτομή.
Ογκοπλαστική Χειρουργική

Ογκοπλαστική Χειρουργική

Στην Ογκοπλαστική χειρουργική συνδυάζουμε τις αρχές της χειρουργικής ογκολογίας με την πλαστική χειρουργική, έτσι ώστε να προσφέρουμε στις ασθενείς μας άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Είναι το νέο "gold standard" ως εναλλακτική της μαστεκτομής, καθώς με την αξιοποίηση όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών επεκτείνει τις ενδείξεις για διατήρηση του μαστού και περιορίζει την ανάγκη για μαστεκτομή.

Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που η μαστεκτομή είναι αναπόφευκτη, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών έχουν την επιλογή για άμεση αποκατάσταση του μαστού τους, σε πρώτο χρόνο, με εξαιρετικά ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα.
Άμεση αποκατάσταση του μαστού, μετά από μαστεκτομή

Άμεση αποκατάσταση του μαστού, μετά από μαστεκτομή

Στις ημέρες, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που υποβάλλονται σε μαστεκτομή έχουν την επιλογή για άμεση αποκατάσταση του μαστού τους, σε πρώτο χρόνο, με άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι δυνατή και η διατήρηση της θηλής, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.
Επεμβάσεις Μασχάλης

Επεμβάσεις Μασχάλης

Είναι γνωστό ότι ο διηθητικός καρκίνος του μαστού έχει την τάση να μεθίσταται στους σύστοιχους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Η σταδιοποίηση της μασχάλης είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς καθορίζει τη θεραπευτική προσέγγιση και την πρόγνωση.

Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποτελεί το «χρυσό κανόνα» για κάθε περίπτωση που οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είναι κλινικά φυσιολογικοί. Σε περιπτώσεις ιστολογικά επιβεβαιωμένης μεταστατικής νόσου στους μασχαλιαίους λεμφαδένες (εξαιρούνται οι μικρομεταστάσεις) και επί απουσίας απομακρυσμένων μεταστάσεων, ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης παραμένει η ενδεδειγμένη χειρουργική προσέγγιση.

Υπό αυστηρές προυποθέσεις, με τη χρήση της νεο-επικουρικής χημειοθεραπείας, υπάρχει η επιλογή της υποσταδιοποίησης της παθολογικής μασχάλης και η αποφυγή του λεμφαδενικού καθαρισμού.
Παθήσεις Μαστού στη Γυναίκα

Παθήσεις Μαστού στη Γυναίκα

Η πλειοψηφία των γυναικών θα εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα που θα τις οδηγήσει στο χειρουργό μαστού (μαστολόγο) κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Εννέα στις δέκα από αυτές τις γυναίκες θα έχουν κάτι καλόηθες μόνο.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα και παθήσεις του γυναικείου μαστού είναι: μασταλγία, κύστεις, ινοκυστική νόσος, έκκριμα από τη θηλή, φλεγμονές των μαστών, δερματικές αλλοιώσεις της θηλής, ινοαδενώματα και λοιποί καλοήθεις όγκοι και τέλος, κακοήθεις όγκοι. Η θεραπευτική προσέγγιση ποικίλει ανάλογα με την πάθηση.
Παθήσεις Μαστού στον Άνδρα

Παθήσεις Μαστού στον Άνδρα

Η γυναικομαστία αφορά στο 35% των ανδρών και είναι η πιο συχνή καλοήθης πάθηση του ανδρικού μαστού.

Η θεραπευτική προσέγγιση της γυναικομαστίας μπορεί να είναι χειρουργική (γυναικομαστεκτομή) ή συντηρητική και ποικίλει ανάλογα με το αίτιο και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις και εφόσον δεν προκαλεί συμπτώματα δε χρήζει θεραπείας. Σπανιότερα, όταν σχετίζεται με συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις, πρώτα πρέπει να θεραπευθεί το υποκείμενο αίτιο.
Παθήσεις Μαστού στα Παιδιά

Παθήσεις Μαστού στα Παιδιά

Πρώιμη ανάπτυξη μαζικού αδένα, μασταλγία, γυναικομαστία, έκκριμα από τη θηλή, κύστεις, ινοαδενώματα, μαστίτιδα ή ακόμη και τραύμα στην περιοχή του μαστού αποτελούν τις πιο συχνές παθήσεις παιδικού μαστού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις και εφόσον δεν προκαλούν συμπτώματα, δε χρήζουν θεραπείας.
Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Κάθε ασυμπτωματική γυναίκα πρέπει να αυτοεξετάζεται μια φορά το μήνα (συνήθως την πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της περιόδου) και να επισκέπτεται έναν χειρουργό μαστού (μαστολόγο) μια φορά το χρόνο για κλινική εξέταση.

Την κλινική εξέταση, ακόμη κι εάν είναι εντελώς φυσιολογική, πρέπει να ακολουθεί αμφοτερόπλευρη μαστογραφία, εαν η γυναίκα είναι άνω των 35-40 ετών. Εάν υπάρξουν ευρήματα κατά την ψηλάφηση ή στη μαστογραφία, τότε απαιτείται στοχευμένο υπερηχογράφημα μαστών, στην περιοχή των ευρημάτων. Το υπερηχογράφημα πρέπει να συνοδεύει τη μαστογραφία ή την κλινική εξέταση και όχι να τις αντικαθιστά.

Οι γυναίκες που έχουν συμπτώματα (ψηλαφητή μάζα, έκκριμα απο τη θηλή, μασταλγία, δερματικές αλλοιώσεις της θηλής) πρέπει να επισκεφθούν το χειρουργό μαστού το συντομότερο δυνατόν.
Αισθητικές Επεμβάσεις

Αισθητικές Επεμβάσεις

Αυξητική μαστών, μειωτική μαστών, μαστοπηξία (ανόρθωση), lipomodeling, επεμβάσεις για διόρθωση ασυμμετρίας σε περιπτώσεις συγγενούς ανισομαστίας ή ασυμμετρίας που έχει προκύψει μετά από χειρουργική επέμβαση στον έναν μαστό και επεμβάσεις για διόρθωση δυσμορφίας που έχει προκύψει μετά από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στο μαστό.
Προφυλακτική Mαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση

Προφυλακτική Mαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση

Οι γυναίκες με επιβεβαιωμένες μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια ή ακόμη και αυτές χωρίς επιβεβαιωμένη μετάλλαξη, αλλά που ο κίνδυνός τους για ανάπτυξη καρκίνου μαστού έχει υπολογισθεί να είναι υψηλός, βάσει του οικογενειακού τους ιστορικού, χρήζουν στενής παρακολούθησης.

Η πιο αποτελεσματική προληπτική μέθοδος εξακολουθεί να είναι η αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή με ταυτόχρονη αποκατάσταση, η οποία μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού κατά 90-95%.

ο χειρουργός

Δρ. Δουβετζέμης

Έχει ενεργό συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια και συνεισφορά στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του King’s College του Λονδίνου.

Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε διεθνή ιατρικά βιβλία.

ιατρείο

Βασ. Σοφίας 37
Κολωνάκι, Αθήνα 10675

τηλ. 211 01 38035

Μιλήστε απευθείας με τον χειρουργό