Στις ημέρες μας, στα μεγάλα κέντρα μαστού του εξωτερικού, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που υποβάλλονται σε μαστεκτομή έχουν την επιλογή για άμεση αποκατάσταση του μαστού τους, σε πρώτο χρόνο, με άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι δυνατή και η διατήρηση της θηλής, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η μαστεκτομή είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση στις κάτωθι περιπτώσεις:

Όταν η χειρουργική διατήρησης του μαστού προβλέπεται να οδηγήσει σε μη αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα.

Όταν είναι αδύνατη η επίτευξη ελεύθερων χειρουργικών ορίων με χειρουργική διατήρησης του μαστού.
Σε περιπτώσεις υποτροπής μετά από χειρουργική διατήρησης του μαστού και ακτινοθεραπεία.
Ασθενείς με φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού
Ασθενείς με ή χωρίς διαγνωσμένο καρκίνο μαστού, με επιβεβαιωμένες γονιδιακές μεταλλάξεις ή χωρίς επιβεβαιωμένη μετάλλαξη, αλλά που ο κίνδυνός τους για ανάπτυξη καρκίνου μαστού έχει υπολογισθεί να είναι υψηλός, βάσει του οικογενειακού τους ιστορικού

Η άμεση αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή έχει σαφή χειρουργικά, οικονομικά και ψυχολογικά οφέλη. Εν τω μεταξύ, τα αισθητικά αποτελέσματα της άμεσης αποκατάστασης είναι σαφώς ανώτερα από τα αντίστοιχα της ετεροχρονισμένης.

arthro5_breastcheckup.png

Στόχος του χειρουργού μαστού πρέπει να είναι πάντοτε η αποτροπή της δυσμορφίας, παρά η ετεροχρονισμένη διόρθωσή της. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η ογκολογική ασφάλεια αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα δεν πρέπει πλέον να αποτελεί δικαιολογία για λιγότερο καλά αισθητικά αποτελέσματα, καθώς σε βάθος χρόνου, όταν πια οι ασθενείς μας θα έχουν θεραπευθεί, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους σε καθημερινή βάση.

Προσωπικά έχω εξειδικευθεί σε όλο το φάσμα της ογκολογικής και επανορθωτικής χειρουργικής του μαστού στο νοσοκομείο Guy’s and St Thomas’, το μεγαλύτερο ίσως κέντρο μαστού του Λονδίνου. Από το πέρας της εξειδίκευσής μου και μετά εξακολουθώ να εργάζομαι εκεί ως Consultant, γεγονός που σημαίνει εκτός των άλλων ότι συνεισφέρω ενεργά στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των νεότερων συναδέλφων μου. Πρόσφατα, αποδεχόμενος την τιμητική πρόταση του νοσοκομείου Metropolitan General, ξεκίνησα να εργάζομαι και στην Ελλάδα, ως Διευθυντής Χειρουργός Μαστού.

Στο Guy’s, στο Λονδίνο, είμαστε ένα από τα λίγα κέντρα σε όλη την Ευρώπη, που κατά κανόνα πραγματοποιούμε άμεση αποκατάσταση, σε ένα στάδιο, ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή, με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης, τοποθετημένο άνωθεν του μείζωνος θωρακικού μυός, με πολύ χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και εξαιρετικά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών. Το γεγονός ότι δεν κινητοποιούμε πλέον το μυ και κατά συνέπεια δεν αλλοιώνουμε την ανατομία του θωρακικού τοιχώματος προσφέρει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα και μειώνει τη νοσηρότητα (μειώνει το μετεγχειρητικό πόνο και επιταχύνει την ανάρρωση). Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και μόνον σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για μετεγχειρητικές επιπλοκές, όταν δηλαδή δεν είναι ασφαλής η τοποθέτηση εξ’ αρχής του ενθέματος σιλικόνης, γίνεται αποκατάσταση δύο σταδίων (αρχικά με διατατήρα και κατόπιν αντικατάστασή του με μόνιμο ένθεμα).

Οι μοναδικές απόλυτες αντενδείξεις για αμέση αποκατάσταση μετά τη μαστεκτομή είναι ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού, οι περιπτώσεις όπου η μαστεκτομή πραγματοποιείται παρηγορικά, για τον τοπικό έλεγχο της νόσου ή εάν η ασθενής δεν επιθυμεί αποκατάσταση. Αντένδειξη επίσης είναι εάν η ασθενής υποβάλλεται σε μαστεκτομή κατα τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Πολύ σημαντικός περιορισμός για την άμεση αποκατάσταση του μαστού με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης είναι το κάπνισμα, καθώς αυξάνει δραματικά τα ποσοστά των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Σχετικές αντενδείξεις επίσης αποτελούν η κακή γενική κατάσταση της ασθενούς και η παχυσαρκία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, τέλος, εάν η ασθενής έχει υποβήθεί προηγουμένως σε ακτινοθεραπεία στο μαστό της, αν και αυτό δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για άμεση αποκατάσταση.

Αντενδείξεις για τη διατήρηση της θηλής είναι εάν ο όγκος διηθεί τη θηλή ή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 2 εκατοστών από αυτήν, η νόσος Paget του μαστού και εάν η αιμάτωση της θηλής είναι επηρεασμένη ή δεν επαρκεί μετά την υποδόριο μαστεκτομή.

Συμπερασματικά, όπως προαναφέρθηκε, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που υποβάλλονται σε μαστεκτομή έχουν την επιλογή για άμεση αποκατάσταση του μαστού τους, σε πρώτο χρόνο, με άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα και στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι δυνατή και η διατήρηση της θηλής.